Gdzie słowo radcy ma granice

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 10 września 2012 r. ukazał się artykuł „Gdzie słowo radcy ma granice” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę dopuszczalnej granicy wolności słowa radcy prawnego przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych na przekładzie orzecznictwa ETPCZ w Strasburgu.