Konferencja naukowa "Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność"

 

W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. Tomasz Borowiec wziął udział w konferencji naukowej "Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność" zorganizowanej w Sejmie RP z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Na konferencji Tomasz Borowiec wygłosił referat pt. " Problematyka prawna ksenotransplantacji na gruncie prawa europejskiego. Godność człowieka a zabieg ksenotransplantacji – zagadnienia wybrane”.