konferencja naukowa "Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania.”

 

W dniach 22-23 kwietnia 2013 r. Tomasz Borowiec wziął udział w konferencji naukowej "Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania.” zorganizowanej w Sejmie RP z okazji 60 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.