Mediacje

Mediacja to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporów. Mediator pośredniczy w sporze między stronami, które na skutek jego działań dochodzą do  porozumienia. Mediatora cechuje bezstronność i neutralność. Ta metoda jest możliwa do zastosowania we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Kancelaria oferuje przeprowadzenie mediacji sądowej i pozasądowej. Dysponujemy doświadczonymi mediatorami.

Specjalizujemy się w prowadzeniu mediacji w skomplikowanych sporach, wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej, w szczególności w sporach gospodarczych, cywilnych, odszkodowawczych, ubezpieczeniowych, własnościowych, budowlanych, itp.