Pieniądze dopiero po zakończeniu kariery

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 29 stycznia 2013 r. ukazał się artykuł „Pieniądze dopiero po zakończeniu kariery” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę charakteru prawnego odprawy emerytalno-rentowej, przypadków w których pracownikowi należy wypłacić odprawę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych lub rentowych, a także przypadków w których zaś obowiązek wypłaty nie powstaje. Artykuł odpowiada na występujące w praktyce zagadnienie kontynuowania zatrudnienia przez pracowników po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.