Rejestr pomoże w poszukiwaniu majątku dłużnika

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 11 luty 2013 r. ukazał się artykuł „Rejestr pomoże w poszukiwaniu majątku dłużnika” mojego autorstwa. Artykuł opisuje uprawnienie wierzyciela do żądania udzielenia z operatu gruntów i budynku informacji odnośnie czy dłużnikowi przysługuje prawo własności, co może okazać się uprawnieniem bardzo przydatnym przy poszukiwaniu majątku dłużnika.