Sąd prześwietli wypowiedzenie zmieniające

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 19 kwietnia 2013 r. ukazał się artykuł „Sąd prześwietli wypowiedzenie zmieniające” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę wypowiedzenia zmieniającego, uprawnień pracownika w przypadku złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego na warunkach nie do zaakceptowania przez pracownika, w sytuacji gdy rzeczywistą wolą pracodawcy nie jest kontynuacja stosunku pracy, lecz jego definitywne zakończenie.