Trwająca umowa o pracę nie przekreśli szans na emeryturę

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 16 września 2021 r. ukazał się artykuł „Trwająca umowa o pracę nie przekreśli szans na emeryturę” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę nabycia uprawnień do emerytury pomostowej na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.