Ochrona danych osobowych

 

Oferujemy w pierwszej kolejności audyt ochrony danych osobowych czy przedsiębiorca spełnia wszystkie prawne wymogi przetwarzania danych w swojej firmie: jak zasadność zbierania danych osobowych, prawidłowość funkcjonowania systemów do ich przetwarzania, kompletność procedur i dokumentacji. Formułujemy rekomendacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi w obszarach zawierających nieprawidłowości.

Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz procedury postępowania z danymi osobowymi, jak: polityki ochrony danych osobowych, polityki prywatności, umowy powierzenia przetwarzania, rejestry, formularze służące do zbierania danych oraz wszelką dokumentację niezbędną do spełnienia wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Przygotowujemy przedsiębiorcę pod kątem ewentualnej kontroli co do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych.