Prawo karne

Reprezentujemy osoby podejrzane, tymczasowo aresztowane, oskarżone, obwinione, skazane i osadzone na każdym etapie procesu karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, postępowania zasadniczego, postępowania przed wyższymi instancjami, aż do etapu wykonawczego.

Kancelaria pomaga także w sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych (prawo karne gospodarcze) oraz skarbowych.

Poza reprezentacją Klientów, nasza Kancelaria oferuje również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań, polegającą m.in. na: pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, gromadzeniu materiału dowodowego, a także doradztwie mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych w przyszłości.