Prawo lokalowe i obrotu nieruchomościami

  • kompleksowa obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie kwestii związanych z zasiedzeniem, zniesieniem współwłasności nieruchomości oraz wywłaszczeniem nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także na podstawie innych ustaw szczególnych,
  • reprezentacja w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu, opłat eksploatacyjnych i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego,
  • przygotowywanie projektów umów będących podstawą korzystania z nieruchomości,
  • sporządzanie oraz weryfikacja umów deweloperskich, w tym pod kątem ich zgodności z przepisami chroniącymi konsumentów w zakresie niedozwolonych postanowień umownych,
  • doradztwo w wyborze najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przy ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach.