Prawo medyczne

- wspomagamy lekarzy i osoby świadczące usługi medyczne przy założeniu, zarejestrowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej,

- reprezentujemy lekarzy oraz publiczne i prywatne placówki zdrowia w procesach odszkodowawczych i w postępowaniach dotyczących błędu w sztuce medycznej,

- doradzamy lekarzom i osobom świadczącym usługi medyczne w sprawach związanych z nawiązaniem pracy ze świadczeniodawcami - szpitalami publicznymi i prywatnymi klinikami,

- opiniujemy kontrakty lekarskie pod kątem ryzyka prawnego, wskazujemy potencjalne niebezpieczeństwa wynikające z zapisów umowy, a także proponujemy różne warianty zabezpieczeń,

- doradzamy przy wdrożeniu procedur ochrony danych osobowych oraz danych medycznych w placówkach zdrowia.