Zespół

Tomasz Borowiec

Radca prawny, doktor nauk prawnych, mediator sądowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie we Francji (specjalność francuskie i międzynarodowe prawo gospodarcze (Master de droit privé – Droit des affaires français et international). Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym, cywilnym oraz ubezpieczeniowym. Posługuje się językiem francuskim, angielskim oraz rosyjskim.

 

 

 

 

 

 

Andrzej Czerniak

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się na Uczelni Łazarskiego, wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, administracyjnym, samorządowym, ochrony danych osobowych oraz budowlanym. Posiada duże doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców z branży deweloperskiej (obsługa przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji deweloperskich), FMCG, wydobywczej, paliwowej, wodno-kanalizacyjnej oraz teleinformatycznej. Doradzał instytucjom pośredniczącym (m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie) i beneficjentom funduszy unijnych, a także szkołom wyższym oraz podmiotom leczniczym. Posługuje się językiem angielskim.

 

 

Natalia Kriheli

Radca prawny, specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, ochroną danych osobowych oraz prawie budowlanym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kieruje zespołem Russian Desk. Posługuje się językiem rosyjskim oraz angielskim.

 

 

 

 

 

Tomasz Poznański

Adwokat, wieloletni wykładowca w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym karnym gospodarczym i skarbowym, prawie ubezpieczeń, prawie pracy oraz prawie procesowym. Autor kilkuset artykułów o tematyce prawnej m.in. w Rzeczpospolitej. Posługuje się językiem angielskim.

 

 

 

 

Paweł Skalski

Doktor inżynier, naukowiec, wykładowca i innowator. W roku 2019 Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Zespole Ekspertów ds. Wsparcia Wnioskodawców NCBR dla Firm, edycja 2019. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Laureat wielu konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. we Francji i w Niemczech. W pracy badawczej zajmuje się nowymi technologiami, materiałami i strukturami inteligentnymi, systemami transportowymi oraz pojazdami elektrycznymi. W działalności biznesowej zajmuje się transferem technologii oraz komercjalizacją wyników badań. Właściciel oraz Prezes Zarządu Centrum Wdrażania Innowacji i Wsparcia Przedsiębiorczości. W Kancelarii zajmuje się wsparciem merytorycznym podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dla prac badawczo rozwojowych. Posługuje się językiem francuskim oraz angielskim.

 

 

Katarzyna Kalina
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe "Akademia spółek" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych seminariach z prawa medycznego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz medycznym. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa spadkowego. Włada językiem angielskim oraz rosyjskim.