Zespół

Tomasz Borowiec

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji, na którym uzyskał tytuł magistra prawa z zakresu prawa prywatnego o specjalności francuskie i międzynarodowe prawo gospodarcze (Master de droit privé – Droit des affaires français et international). Uczestnik studiów magisterskich na Uniwersytecie w Orleanie we Francji z zakresu administracji lokalnej o specjalności zarządzanie lokalnymi jednostkami publicznymi. Studiował także na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Reims. Absolwent Szkoły Prawa Francuskiego prowadzonej w Krakowie. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Obecnie przygotowuje pracę doktorską.
Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz rosyjskim.

Kancelaria współpracuje także z innymi radcami prawnymi oraz adwokatami obejmującymi obszarem swojej praktyki większość dziedzin prawa.
W zakresie prawa podatkowego współpracujemy z doradcami podatkowymi.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi kancelariami notarialnymi.