Konferencja o ochronie praw człowieka

W dniach 22-23 kwietnia 2012 r. Tomasz Borowiec wziął udział w konferencji naukowej "Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka" zorganizowanej w Sejmie RP z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP oraz 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej. Na konferencji Tomasz Borowiec wygłosił referat pt. "Wpływ standardów europejskich na wykonywanie zawodu radcy prawnego".