Poradnik prawny - rozwody, alimenty, władza rodzicielska

 

Kancelaria publikuje poradniki zawierające odpowiedzi na podstawowe pytania związane z zasadami rozwodów, alimentów oraz władzą rodzicielską. 

Publikacja książkowa

Nakładem wydawnictwa Difin S.A. została opublikowana publikacja autorstwa Tomasza Borowca pt. "Ksenotransplantacje. Aspekty prawne i etyczne".

Konferencja na Ukrainie

W dniu 24 listopada 2017 r. Tomasz Borowiec na konferencji "Fiskalna polityka: teoretyczne i i praktyczne aspekty prawne", jaka miała miejsce w Irpieniu na Ukrainie wygłosił referat nt.

Obrona praca doktorskiej

W dniu 8 marca 2018 r. na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Wydziale Prawa Tomasz Borowiec obronił pracę doktorską pt. "Konstytucyjna zasada poszanowania godności człowieka a zabieg ksenotransplantacji".

Strony