Kariera

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy lub odbyciem praktyk proszone są o przesłanie CV na adres mailowy tomasz.borowiec@borowieckancelaria.pl podając w tytule korespondencji PRACA lub PRAKTYKA. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Tomasz Borowiec - Kancelaria Radcowska z siedzibą w Warszawie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Zarówno od prawników, jak i praktykantów, oczekujemy gruntownego przygotowania merytorycznego, zdobytego najlepiej na renomowanym polskim uniwersytecie, umiejętności zarówno samodzielnej pracy, jak i pracy zespołowej, a także zdolności do analitycznego oraz logicznego myślenia. Każdy prawnik powinien naturalnie posiadać umiejętność doskonałej organizacji pracy, wysokie kompetencje interpersonalne oraz mieć poczucie osobistej odpowiedzialności za efekty swojej pracy. Mile widziana jest znajomość języków obcych.