Odmowę urlopu trzeba uzasadnić

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 5 lipca 2012 r. ukazał się artykuł „Odmowę urlopu trzeba uzasadnić” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę obowiązku pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu, a także uprawnień pracownika w przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę.