Warto umocnić kontrakt najmu

 

W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 25 stycznia 2013 r. ukazał się artykuł „Warto umocnić kontrakt najmu” mojego autorstwa. Artykuł porusza problematykę charakteru prawnego daty pewnej przy umowie najmu, a w szczególności możliwości zakwestionowania skuteczności złożonego wypowiedzenia umowy najmu w przypadku, gdy umowa najmu nie była zawarta z datą pewną sensu stricto.