PRO BONO

Kancelaria chętnie angażuje się w działalność społeczną oraz na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz instytucji pożytku publicznego, instytucji kultury i sztuki oraz osób fizycznych o trudnej sytuacji majątkowej uniemożliwiającej skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej. Uważamy, że działalność społeczna jest istotnym elementem aktywności zawodowej radcy prawnego.

Zapraszamy do informowania Kancelarii o podmiotach lub o obszarach wymagających interwencji prawnej.