Współpraca

Kancelaria stosuje uczciwy oraz przejrzysty system ustalania wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od charakteru prowadzonej sprawy, stopnia trudności oraz zakresu koniecznych do podjęcia czynności, w tym kosztów dodatkowych, jak opłaty, tłumaczenia, koszty zlecenia sporządzenia opinii prywatnej oraz ewentualnie koszty dojazdów i noclegów.

Klient może wybrać wynagrodzenie ryczałtowe w wynegocjowanej wysokości lub też godzinowy system rozliczania, gdzie wynagrodzeniem Kancelarii jest liczba przepracowanych godzin według stawki indywidualnie ustalonej z Klientem. Możliwe jest również umówienie się na dodatkowe wynagrodzenie od pomyślnego wyniku sprawy (tzw. success fee/pactum de quota litis).